روانشناسی

02126135542 Learn More

مشاوره روانشناسی

02126135397 Learn More

مشاوره زندگی-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

مشاوره زندگی توسط روانشناس با تجربه در این مرکز انجام میشود. برای تعیین وقت مشاوره زندگی با شماره 02126135542 تماس بگیرید . هزینه مشاوره زندگی: هزینه جلسات مشاوره زندگی طبق نرخ مصوب میباشد. تعداد جلسات بین 3 تا 8 جلسه است. در صورت نیاز به دارودرمانی پرونده به روانپزشک ارجاع داده…