مشاوره خانوادگی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانوادگی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانوادگی فوری:

در این مرکز پس از تنظیم وقت بلافاصه میتواند با مشاور مرکز تماس بگیرید . تمامی مشاوره ها به صورت کاملا محرمانه انجام میشود . در صورت نیاز به مشاوره گروهی مشاوره به صورت کنفرانس انجام میشود . گاهی جلسات به صورت خصوصی میباشد.

مشاوره ازدواج – کودک – نوجوان – شخصیت – فردی – شخصی – تحصیلی – شغلی – اعتاید – و.. ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ – ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ – ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

در صورت عدم پاسخگویی به شماره موبایل پیام دهید .

هزینه مشاوره خانوادگی :

جهت اطلاع از هزینه جلسات با مرکز تمس بگیرید . هزینه جلسات به صورت هر نیم ساعت محاسبه میگردد . در صورت نیاز جلسات یکساعته تنظیم میگردد . تعداد جلسات مشاوره بین ۳ تا ۸ جلسه میباشد . جهت اطلاع از تعداد دقیق جلسات انجام جلسه اول ضروی میباشد .

دراین مرکز تست های روانشناسی توسط روانسنج نجام میشود . مصاحبه بالینی توسط روانشناس انجام میشود.

مشاوره آنلاین:

مشاوره ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلابن میباشد . این جلسات به صورت تلفنی میباشد . و یا از طریق نرم افزار های در دسترس امکان پذیر میباشد . مطب از ۹ صبح تا ۹ شب دایر میباشد . وقت دهی در همان روز میباشد .

مشاوره ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلابن میباشد . این جلسات به صورت تلفنی میباشد . و یا از طریق نرم افزار های در دسترس امکان پذیر میباشد . مطب از ۹ صبح تا ۹ شب دایر میباشد . وقت دهی در همان روز میباشد .

مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – نوروفیدبک – تست شخصیت – تست روانشناسی- مشاوره اعتیاد – مشاوره تحصیلی – مشاوره شغلی ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلابن میباشد . این جلسات به صورت تلفنی میباشد . و یا از طریق نرم افزار های در دسترس امکان پذیر میباشد . مطب از ۹ صبح تا ۹ شب دایر میباشد . وقت دهی در همان روز میباشد .

مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – نوروفیدبک – تست شخصیت – تست روانشناسی- مشاوره اعتیاد – مشاوره تحصیلی – مشاوره شغلی ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲