روانشناسی عمومی – ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

روانشناسی عمومی – ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

روانشناسی عمومی توسط روانشناس با تجربه در این مرکز انجام میشود. برای تعیین وقت روانشناسی عمومی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید .

هزینه روانشناسی عمومی:

هزینه جلسات روانشناسی عمومی طبق نرخ مصوب میباشد. تعداد جلسات بین ۳ تا ۸ جلسه است. در صورت نیاز به دارودرمانی پرونده به روانپزشک ارجاع داده میشود . در این جلسات پس از مصاحبه بالینی و انجام تست های شخصیت ،در صورت نیاز جلسات درمانی انجام خواهد شد. روانشناسان این مرکز دارای مدرک دکترای تخصصی در این زمینه میباشند. در صورت نیاز ، با سرچ نام آنها در گوگل از رزومه آنها با خبر شوید.

شماره تماس روانشناسی عمومی:

این جلسات به صورت تلفنی و آنلاین برگزار میشود . جلسات از ۹ صبح تا ۹ شب قابل هماهنگی میباشد. در صورت نیاز از طریق خط ثابت یا موبایل تماس بگیرید . در صورت عدم پاسخگویی پیامک نیز پاسخ داده خواهد شد . جهت برقراری ارتبط با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ و ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید . همچنین پیج مارا در اینستاگرام دنبال کنید .

روانشناسی تخصصی :

انجام مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی در مرکز مشاوره نیاوران. مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – شخصیت – فردی – اعتیاد – شغلی – تحصیلی و…. مرکز مشاوره نیاوران به آدرس خیابان نیاوران – نبش چهارراه مژده -پلاک ۳۵۲- طبقه دوم شمالی- به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات فقط به صورت تلفنی و انلاین انجام میشود . ضمنا در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی این تست ها به صورت آنلاین انجام میشود .

روانشناسی تخصصی :

انجام مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی در مرکز مشاوره نیاوران. مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – شخصیت – فردی – اعتیاد – شغلی – تحصیلی و…. مرکز مشاوره نیاوران به آدرس خیابان نیاوران – نبش چهارراه مژده -پلاک ۳۵۲- طبقه دوم شمالی- به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات فقط به صورت تلفنی و انلاین انجام میشود . ضمنا در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی این تست ها به صورت آنلاین انجام میشود . مشاوره ها به صورت تلفنی و آنلاین انجام میشود. روانشناسی عمومی توسط روانشناس با تجربه در این مرکز انجام میشود. برای تعیین وقت روانشناسی عمومی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید .

هزینه روانشناسی عمومی:

هزینه جلسات روانشناسی عمومی طبق نرخ مصوب میباشد. تعداد جلسات بین ۳ تا ۸ جلسه است. در صورت نیاز به دارودرمانی پرونده به روانپزشک ارجاع داده میشود . در این جلسات پس از مصاحبه بالینی و انجام تست های شخصیت ،در صورت نیاز جلسات درمانی انجام خواهد شد. روانشناسان این مرکز دارای مدرک دکترای تخصصی در این زمینه میباشند. در صورت نیاز ، با سرچ نام آنها در گوگل از رزومه آنها با خبر شوید.

شماره تماس روانشناسی عمومی:

این جلسات به صورت تلفنی و آنلاین برگزار میشود . جلسات از ۹ صبح تا ۹ شب قابل هماهنگی میباشد. در صورت نیاز از طریق خط ثابت یا موبایل تماس بگیرید . در صورت عدم پاسخگویی پیامک نیز پاسخ داده خواهد شد . جهت برقراری ارتبط با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ و ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید . همچنین پیج مارا در اینستاگرام دنبال کنید .

روانشناسی تخصصی :

انجام مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی در مرکز مشاوره نیاوران. مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – شخصیت – فردی – اعتیاد – شغلی – تحصیلی و…. مرکز مشاوره نیاوران به آدرس خیابان نیاوران – نبش چهارراه مژده -پلاک ۳۵۲- طبقه دوم شمالی به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات فقط به صورت تلفنی و انلاین انجام میشود . ضمنا در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی این تست ها به صورت آنلاین انجام میشود .

روانشناسی تخصصی :

انجام مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی در مرکز مشاوره نیاوران. مشاوره خانواده – ازدواج – کودک – نوجوان – شخصیت – فردی – اعتیاد – شغلی – تحصیلی و…. مرکز مشاوره نیاوران به آدرس خیابان نیاوران – نبش چهارراه مژده -پلاک ۳۵۲- طبقه دوم شمالی به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات فقط به صورت تلفنی و انلاین انجام میشود . ضمنا در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی این تست ها به صورت آنلاین انجام میشود . مشاوره ها به صورت تلفنی و آنلاین انجام میشود.