بایگانی دسته: مشاوره خانواده

مشاوره خانواده به جهت بررسی  وحل مشکلات درون خانواده میباشد . این جلسات مشاوره با حضور تراپیست متخصص و اعضای خانواده میباشد . هر جلسه مشاوره در حدود یک ساعت میباشد . مشاوره  اقدسیه همه روزه از 8 صبح تا 10 شب آماده خدمات دهی به مشا عزیزان میباشد.02126135542

هزینه مشاوره خانواده:

هزینه هر جلسه مشاوره برای نیم ساعت با دکترای تخصصی 70 هزار تومان میباشد . جلسه مشاوره با روانشناس مدرک کارشناسی ارشد 50 هزار تومان مباشد. در صورت ادامه جلسات شامل تخفیف میباشد.

 

جلسات مشاوره خانواده:

جلسات به صورت هفتگی و با حضور تمام اعضای خانواده میباشد . در این جلسات در باره مسائل ،علل و راهکار حل آن بحث میباشد . هر هفته یک جلسه درمانی خواهند داشت. تعیین زمان جلسات با نظر مراجع میباشد .

مشاوره خانواده تلفنی :

در صورتی دوری مسیر میتوانید این جلسات را به صورت تلفنی و با تعینن وقت قبلی انجام دهید

مشاوره روانشناسی اقدسیه -بلوار ارتش- میدان اراج – کوچه طاهری پلاک 2 واحد 7 -همه روزهخ حتی ایام تعطیل

شماره تماس :02126135542 -0120700582

مشاوره خانواده و ازدواج میلاد

مشاوره خانواده و ازدواج میلاد-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج میلاد به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد.

شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت.

مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج میلاد به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج میلاد
مشاوره خانواده و ازدواج میلاد

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج میلاد-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی

مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد.

شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت.

مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی
مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج شبانه روزی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج محک

مشاوره خانواده و ازدواج مهک-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج مهک به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد.

شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت.

مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج مهک  به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج محک
مشاوره خانواده و ازدواج محک

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج مهک-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر

مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد.

شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت.

مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر  به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر
مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج بوشهر-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج کرمان

مشاوره خانواده و ازدواج کرمان-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج کرمان   به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد.

شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت.

مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج کرمان  به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج کرمان
مشاوره خانواده و ازدواج کرمان

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج کرمان-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانوادهو و ازدواج کاشانک -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک پاسخگو به سوالات میباشد. برای تماس با مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک  با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو میباشد.. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک  به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد. شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت. مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک  به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک
مشاوره خانواده و ازدواج کاشانک

ادامه خواندن مشاوره خانوادهو و ازدواج کاشانک -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خاواده و ازدواج بومهن

مشاوره خانواده و ازدواج بومهن-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج بومهن پاسخگو به سوالات میباشد. برای تماس با مشاوره خانواده و ازدواج بومهن  با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو میباشد.. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج بومهن  به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد. شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت. مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج بومهن به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خاواده و ازدواج بومهن
مشاوره خاواده و ازدواج بومهن

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج بومهن-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج اراک

مشاوره خانواده و ازدواج اراک-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج اراک پاسخگو به سوالات میباشد. برای تماس با مشاوره خانواده و ازدواج اراک  با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو میباشد.. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج اراک به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد. شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت. مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج اراک به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج اراک
مشاوره خانواده و ازدواج اراک

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج اراک-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب

مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب  پاسخگو به سوالات میباشد. برای تماس با مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب  با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو میباشد.. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد. شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت. مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب
مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج شهرک غرب-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره خانواده و ازدواج بابل

مشاوره خانواده و ازدواج بابل-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج بابل پاسخگو به سوالات میباشد. برای تماس با مشاوره خانواده و ازدواج بابل با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو میباشد.. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.

هزینه مرکز مشاوره خانواده و ازدواج بابل به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره کودک با ماتماس بگیرین. مرکز مشاوره کودک تلفنی سعی در بهترین ارائه را برای شما دارد. شمادر مرکز مشاوره کودک تلفنی بهترین بازده را ازمشاوره در زمان کوتاه خواهید داشت. مرکز  مشاوره خانواده و ازدواج بابل به صورت ۲۴ ساعته ودر تمام روزهای هفته پاسخگو میباشد. مرکز مشاوره کودک تلفنی در روزهای تعطیل اماده پاسخگویی میباشد.

مشاوره خانواده و ازدواج بابل
مشاوره خانواده و ازدواج بابل

ادامه خواندن مشاوره خانواده و ازدواج بابل-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲