بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۸

مشاوره ازدواج در کرج

مشاوره ازدواج در کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای تنظیم وقت مشاوره ازدواج در کرج با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان میباشد . مشاوره ازدواج به تمام زوجین در حال ازدواج پیشنهاد میگردد . این جلسه مشاوره هم در مورد زوجین ازدواج سنتی و یا زوجین با آشنایی قبل ازدواج پیشنهاد میگردد. جلسات مشاوره ازدواج به صورت هفتگی وقت دهی میشوند.

جلسات مشاوره ازدواج به صورت نیم ساعته میباشد . هزینه جلسه مشاوره ازدواج در کرج بابت هر نیم ساعت طبق نرخ ساطملن نظام روانشناسی محاسبه میگردد . مشاورین مرکز مشاوره ازدواج در کرج دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه ازدواج و خانواده هستند . در جلسه مشاوره ازدواج در کرج زوجین پس از مصاحبه بالینی با روانشناس و انجام تست های مربوطه ،میزان پایداری رابطه زناشویی تخمین زده میشود .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج در کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج خوب در اصفهان

مشاوره ازدواج خوب در اصفهان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای تنظیم وقت مشاوره ازدواج خوب در اصفهان با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان میباشد . مشاوره ازدواج به تمام زوجین در حال ازدواج پیشنهاد میگردد . این جلسه مشاوره هم در مورد زوجین ازدواج سنتی و یا زوجین با آشنایی قبل ازدواج پیشنهاد میگردد. جلسات مشاوره ازدواج به صورت هفتگی وقت دهی میشوند.

جلسات مشاوره ازدواج به صورت نیم ساعته میباشد . هزینه جلسه مشاوره ازدواج خوب در اصفهان بابت هر نیم ساعت طبق نرخ ساطملن نظام روانشناسی محاسبه میگردد . مشاورین مرکز مشاوره ازدواج خوب در اصفهان دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه ازدواج و خانواده هستند . در جلسه مشاوره ازدواج خوب در اصفهان زوجین پس از مصاحبه بالینی با روانشناس و انجام تست های مربوطه ،میزان پایداری رابطه زناشویی تخمین زده میشود .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج خوب در اصفهان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج شیراز

مشاوره ازدواج شیراز- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای تنظیم وقت مشاوره ازدواج شیراز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان میباشد . مشاوره ازدواج به تمام زوجین در حال ازدواج پیشنهاد میگردد . این جلسه مشاوره هم در مورد زوجین ازدواج سنتی و یا زوجین با آشنایی قبل ازدواج پیشنهاد میگردد. جلسات مشاوره ازدواج به صورت هفتگی وقت دهی میشوند.

جلسات مشاوره ازدواج شیراز به صورت نیم ساعته میباشد . هزینه جلسه مشاوره ازدواج شیراز بابت هر نیم ساعت طبق نرخ ساطملن نظام روانشناسی محاسبه میگردد . مشاورین مرکز مشاوره ازدواج شیراز دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه ازدواج و خانواده هستند . در جلسه مشاوره ازدواج شیراز زوجین پس از مصاحبه بالینی با روانشناس و انجام تست های مربوطه ،میزان پایداری رابطه زناشویی تخمین زده میشود .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج شیراز- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج کرج

مشاوره ازدواج کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای تنظیم وقت مشاوره ازدواج کرج با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان میباشد . مشاوره ازدواج به تمام زوجین در حال ازدواج پیشنهاد میگردد . این جلسه مشاوره هم در مورد زوجین ازدواج سنتی و یا زوجین با آشنایی قبل ازدواج پیشنهاد میگردد. جلسات مشاوره ازدواج به صورت هفتگی وقت دهی میشوند.

جلسات مشاوره ازدواج به صورت نیم ساعته میباشد . هزینه جلسه مشاوره ازدواج کرج بابت هر نیم ساعت طبق نرخ ساطملن نظام روانشناسی محاسبه میگردد . مشاورین مرکز مشاوره ازدواج کرج دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه ازدواج و خانواده هستند . در جلسه مشاوره ازدواج کرج زوجین پس از مصاحبه بالینی با روانشناس و انجام تست های مربوطه ،میزان پایداری رابطه زناشویی تخمین زده میشود .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

خودشناسی

دوره خودشناسی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای ثبت نام در دوره خودشناسی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید . این دوره یک روزه بسیار کاربردی میباشد . شرکت برای عموم آزاد است . این دوره

در روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مرکز مشاره نیاوران برگزار میگردد . این دوره توسط یکی روانشناسان مجرب مرکز آموزش داده میشود . لطفا جهت کسب اطلاعات بیتشر با مرکز تماس بگیرید .

تخفیف ویژه مناسب دانشجویان رشته روانشناسی . این رمز به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات شما در تمامی زمینه های روانشناسی و دوره خودشناسی میباشد .

هزینه شرکت در این دوره ۱۷۰ هزار تومان است . در صورتی که اعلام فرمایید از طریق سایت با مرکز آشنا شدید این دوره شامل ۱۰ درصد تخفیف برای شما عزیزان میباشد .

ادامه خواندن دوره خودشناسی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج در لندن

مشاوره ازدواج در لندن- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره ازدواج در لندن به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان میباشد . این مرکز مشاوره به صورت شبانه روزی از طریق شماره موبایل ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ در دسترس میباشد . جهت ارائه خدمات مشاوره با همکاری روانشناسان مجرب در خدمت شما عزیزان هستیم . مرکز مشاوره با همکاری روانشناس ،روانپزشک و روانسنج دایر میباشد . برای ارتباط با مشاوره ازدواج در لندن به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید اقدام نمایید . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی امکان پذیر میباشند .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج در لندن- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج گرگان

مشاوره ازدواج گرگان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره ازدواج گرگان به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان میباشد . این مرکز مشاوره به صورت شبانه روزی از طریق شماره موبایل ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ در دسترس میباشد . جهت ارائه خدمات مشاوره با همکاری روانشناسان مجرب در خدمت شما عزیزان هستیم . مرکز مشاوره با همکاری روانشناس ،روانپزشک و روانسنج دایر میباشد . برای ارتباط با مشاوره ازدواج گرگان به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید اقدام نمایید . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی امکان پذیر میباشند .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج گرگان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج کاشان

مشاوره ازدواج کاشان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مرکز مشاوره ازدواج کاشان به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان میباشد . این مرکز مشاوره به صورت شبانه روزی از طریق شماره موبایل ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ در دسترس میباشد . جهت ارائه خدمات مشاوره با همکاری روانشناسان مجرب در خدمت شما عزیزان هستیم . مرکز مشاوره با همکاری روانشناس ،روانپزشک و روانسنج دایر میباشد . برای ارتباط با مشاوره ازدواج کاشان به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید اقدام نمایید . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی امکان پذیر میباشند .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج کاشان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

مشاوره ازدواج کرمانشاه

مشاوره ازدواج کرمانشاه- ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

مرکز مشاوره ازدواج کرمانشاه به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان میباشد . این مرکز مشاوره به صورت شبانه روزی از طریق شماره موبایل ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ در دسترس میباشد . جهت ارائه خدمات مشاوره با همکاری روانشناسان مجرب در خدمت شما عزیزان هستیم . مرکز مشاوره با همکاری روانشناس ،روانپزشک و روانسنج دایر میباشد . برای ارتباط با مشاوره ازدواج کرمانشاه به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید اقدام نمایید . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی امکان پذیر میباشند .

ادامه خواندن مشاوره ازدواج کرمانشاه- ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

مشاوره ازدواج در اصفهان

مشاوره ازدواج در اصفهان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

برای ارتباط با مشاورین مرکز مشاوره ازدواج در اصفهان با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید . این شماره ها به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان میباشند . مشاوره ازدواج طی ۳ تا ۵ جلسه انجام میشود . در این جلسات علاوه بر انجام مصاحبه بالینی و انجام تست شخصیت میزان پایداری رابطه تخمین زده میشود .

مشاوره ازدواج در اصفهان به تمامی زوجین در حال ازدواج پیشنهاد میگردد .مشاوره ازدواج در اصفهان توسط متخصصین روانشناس همین حوزه انجام میشود . برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید . این مرکز با همکاری روانشناسان ،روانپزشک و روانسنج مرکز دایر میباشد . در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی از روانسنج مرکز کمک میگیریم . در صورت نیاز به دارودرمانی با روانپزشک مرکز همکاری خواهیم داشت.

ادامه خواندن مشاوره ازدواج در اصفهان- ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲